ترکمنستان آشنایی با کشور ترکمنستان آشنایی با پایتخت ترکمنستان آشنایی با محصولات ترکمنستانَ آشنایی با آب وهوای ترکمنستان آشنایی با دین و زبان ترکمنستان آشنایی با ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید
درس دوم مدنی سال چهارم ابتدائی                                   عنوان درس:زندگی خانوادگی       هدف کلی :آشنایی با زندگی خانوادگی هدف های جزئی : 1)آشنایی با وظیفه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
تیر 90
6 پست
خرداد 90
37 پست