درس1:محیط زندگی ما(جغرافی چهارم)

درس1:محیط زندگی ما(جغرافی چهارم)

هدف کلی:

آشنایی با اهمیت جغرافیا در شناخت محیط زندگی

اهداف جزئی:

1-آشنایی با تفاوت زندگی زندگی شهری و روستایی

2-آشنایی با تفاوت زندگی عشایری با زندگی در روستا

3-شناخت تفاوت عبور و مرورو حمل ونقل در شهرو روستا

4-شناخت تفاوت شغل مردم در مناطق مختلف

5-آشنایی با تفاوت آب و هوای شهر وروستا

6-آشنایی با تفاوت شکل خانه ها در شهرو روستادر مناطق مختلف باهم

تصاویر

تصویر صفحه ی2:

تصویر اول: یک منطقه ی سرسبز شمال را نشان می دهد که کشاورزان مشغول برداشت چای هستند

تصویر دوم:یک منطقهی کنار دریاست که شغل اصلی مردم ماهیگیری است.

 

تصویر صفحه ی3:

تصویر اول:یک منطقع ی شهری را نشان می دهد،راه های ارتباطی و جاده های بزرگ و اسفالت و استفاده از ماشین برای حمل و نقل،آپارتمان ها و آسمان خراش ها در تصویر مشهود است. شلوغی خیابان ها وجمعیت بیشتر مردم شهر معلوم است. تصویر دوم:خانه های قدیمی و جاده ی خاکی در تصویر مشهود است کوچه کم عرض است و مدم به خرید و فروش مشغولند.

 

تصویر صفحه ی4:

تصویر اول: یک خانواده را نشان میدهد که برای تفریح به دامن طبیعت آمده اند تا از هوای پاک آن استفاده کنند.

تصویر دوم:زندگی عشایری را نشان میدهد،در تصویرچادر ایلی دیده می شود و تعدادی گوسفند که اشاره شغل دامپروری مردم عشایر دارد.

مفاهیم:

1-روستا: ده, قریه, روستایی, ده‌نشین

2-راه آهن: دو خط آهنی که از جایی به جایی کشیده شود و قطار از آن عبور کند .

3-آسفالت:  قسمتی از قیر تیره رنگ سیاه یا قهوه یی درخشان که در صد درجه حرارت ذوب گردد . 2 - مخلوطی از قیر و شن که برای مفروش کردن کف خیابانها و جاده ها و پشت بامها بکار رود .

4-جنگل: زمین وسیعی که از درختهای انبوه و بسیار پوشیده باشد. در جنگل معمولا درختان کوچک و بزرگ و تنومند بطور نامنظم و همچنین علفهای خودرو فراوانند.یا جنگل مصنوعی .

5-مدرسه: جای درس خواندن, محل درس دادن, آموزشگاه

6-خانه: چهاردیواری, اطاق, منزل, مکان, نشیمن

7-خیابان: 1- راه گشاده و همواری که برای عبور و مرور در باغ سازند و کناره های آنرا گل کاری کنند . 2 - هر کوی مستقیم و فراخ و دراز که اطراف آن درخت و گل باشد . 3 - راه گشاد و هموار در شهر که مردم از آن عبور کنند

8-مغازه:دکان, انبار, مخزن

9-کارخانه: جایی که در آن پیشهور و صنعتگر بکار خود پردازد .

10-سفر: رفتن از شهری به شهر دیگر

11-جغرافیا:  علمی است که از احوال زمین و اوضاع طبیعی سیاسی و اقتصادی آن بحث میکند و آن شامل اقسامی است .

فعالیت در کلاس:

1-با توجه به محیط زندگی دانش آموزان پاسخ داده می شود.

2- دانش آموزان باید به این سوال پاسخ دهند.

ابزار و وسایل:

تصاویری از نقاط مختلف ایران،اسلاید و فیلم کوتاه ازمحیط های مختلف زندگی.

روش تدریس:

بحث گروهی........

/ 2 نظر / 242 بازدید

مسخره بود[تماس]

امیر

گه تو وبلاگت بی کاری ها fouck you so of a beach