در جامعه اسلامی افراد چه وظیفه ای دارند؟

اهداف کلی:آشنایی با وظایف افراد در جامعه اسلامی

اهداف جزیی:

آشنایی با احساس مسئولیت فرد/احترام به یکدیگر براساس محبت و صمیمیت/بیزاری و نفرت از دشمنان جامعه اسلامی/حفظ پاکیزگی خود و محیط زندگی/صرفه جویی و اسراف نکردن به عنوان وظایف فرد در جامعه اسلامی./آشنایی با مسئولیت داشتن افراد درقبال رفتار دیگران با عنوان وظیفه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر

مفاهیم کلیدی:

مسئولیت:مسوول ( مسئول ) بودن موظف بودن به انجام دادن امری .

امر به معروف و نهی از منکر:

امر معروف

  • 1 - (مصدر) فرمودن دستور دادن مقابل : نهی . 2 - ( اسم ) فرمان حکم فرمایش . جمع : اوامر . 3 - کار شائ ن. جمع : امور. 5 - دستور دادن اجری کاری است و آن بر دو قسم است : امر حاضر دال بر فرمودن کاریست بمخاطب (دو م شخص ). مفرد امر حاضر غالبا همان ریش. فعل است. امر حاضر دو صیغه دارد : مفرد جمع : کن کنید و غالبا با (ب) استعمال میشود : بخوان بخوانید . توضیح : منفی امر را (نهی ) گویند . امر غایب دال بر فرمودن کاریست بغایب (سوم شخص ) و آن با افزودن (د) و سوم شخص مفرد و(ند) ( سوم شخص جمع ) بمفرد امر حاضر ساخته شده : سوزد سوزند و غالبا با (به ) استعمال شود : برود بخوانند . 6 - عالم امر . آفرینش بر دو نوع است : ملک و ملوک و آنرا خلق و امر گویند : در قر آن آمده . الاله الخلق و الامر (سور. اعراف آی. آی. 53) عالم امر عبارت از ضد اجساد و اجسام است که قابل مساحت و قسمت و تجزی نیست : ( آنکه با شارت امر (کن ) بی توقف در وجود آمد .) (مرصاد العباد) یا امر مشترک . یا امر و نهی . 1 - فرمودن و باز داشتن کسی را از کاری .2 - امر بمعروف و نهی از منکر . 3 - دستور دادن . 3 - دستور دادن . 4 - فعل امر و فعل نهی . یا امر خیر. 1 - کار خیر . 2 - عروسی . یا امر معروف امر بمعروف .امر کردن بکارهای نیک که در اسلام معروف شناخته شده مانند نماز و روزه و حج و زکات و غیره .

احترام:حرمت‌داشتن, گرامی‌داشتن, بزرگ‌داشتن, بزرگ داشت1 - ( مصدر ) حرمت داشتن بزرگ داشتن . 2 - ( اسم ) حرمت پاس بزرگداشت

صرفه جویی:- اندازه نگاه داشتن در خرج پس انداز کردن اقتصاد . 2 - پس انداز . یا صندوق صرفه جویی . حسابی که مردم به توسط آن گاه گاه به عنوان صرفه جویی در آن ذخیره کنند .

اسراف: - ( مصدر ) گزاف کاری کردن در گذشتن از حد میانه . 2 - تلف کردن مال ولخرجی کردن . 3 - ( اسم ) فراخ روی فراخ رفتاری افراط تبذیر . 4 - ولخرجی تبذیر .

/ 40 نظر / 130 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لاله

هر کی که از سایت شما خوشش امد خیلی خنه اخه این هم شد حالم به هم خوردددددددددددد[منتظر][سبز][سبز][سبز][سبز][سبز]

نسترن

خیلییییییییی بددددددددددددد بوددددددددددددد واااااااااااای این چیه این که نسوش ننوشه من کلاس پنجمم اصلا به درس من ربطی نداااااااااااااااشت خیلییییییییی بد بود لطفا دیگه بس کنید تمومش کنید[هیپنوتیزم][هیپنوتیزم][هیپنوتیزم][هیپنوتیزم][لبخند]

مینا

خیلیییییی خنگی نویسنده اش واقعااا خیلی خنگی اه اه اه اخه این شد سایتتتت خخیلی بددددددبو به درس من ربزی نداششششتتتتتتتتتتت[عصبانی][عصبانی][عصبانی] از دست تو من عصبنی شدددددددددم[ابرو][ابرو][ابرو][سبز][سبز][قهر][من نبودم][من نبودم][من نبودم]

نوشینننننن

عزیزم خیلی بدبود مینا چرا به نویسندش فوحش میدی ؟؟؟؟؟؟؟ خوب خنگگگگگ بود بلد نبوووود بنویسهههه لطفا ببند سایتتووووووو خیلی چرتتتتتتتت بوددددددددددد از نظر من تو یه خنگ به تمام معنایی نویسنده اش رواااااااااااااااانی[ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو]

نازی

بدددددددددد بود[نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران][نگران]

یاسمنننننن

ننویسسسس دیگه خیللی چرت بودددددد [شیطان][شیطان][شیطان]

نسریننننننن

عزیزممممممممم لطفا برنمتون ببند تا اینا به تو فحشششششش ندن منم به تو فحش میدممممممم خیلی بددددددددد بودددددددددد گاو بیشعوووور وحشی خنگ الاغغ بی تربیت ننفهمممممم بی سواااااااد واقعا هرکی اینجیز هارو به تو گفت دمش گرم چوننننننن واغا هستییییی خننننننننننننننننگگگگگگگگگگ[من نبودم][من نبودم][من نبودم][من نبودم][من نبودم][من نبودم][من نبودم][من نبودم][من نبودم]

خیلی خری نویسنده اش

گوووززززززز باااااااااااد گیخوااااااااااار بی تربیت خا بر سر [ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو][ابرو]

ارزو

افتضاح بود

پارمیسا

من جز این کلمه ها دیگه نمی تونم چیز دیگه ای بگم احمق گاو بی شعور بی فرهنگ بی شخصیت بی نظاکت تو خجالت نمیکشی ابله لگن گه کدن دیونه خنگ ...... گی بخووووووووورررررر اینو ازته دلم گفتم یهنی جدیی جدی بخور[بغل][من نبودم]