درس هفتم جغرافیا چهارم

درس هفتم جغرافیا چهارم

هدف کلی

آشنایی با آب و هوا

اهداف جزئی و رفتاری

1.    آشنایی با دماسنج

2.    آشنایی با دما

3.    آشنایی با تفاوت دما در شب و روز - تابستان و زمستان

4.    آشنایی با آب و هوای شهر یزد به عنوان یک شهر گرم و خشک

5.    آشنایی با نمودار تغییرات دما و بارش و چگونگی استفاده از آن

6.    آشنایی با چگونگی اندازه گیری مقدار بارش

7.    آشنایی با نمادهای هوای ابری،آفتابی،نیمه ابری،بارندگی،دما،باد

8.    آشنایی با چگونگی رسم نمودارتغییرات بارش ودما

مفاهیم

آب و هوا:مجموع آثار جوی اعم از سرما و گرما و فشار هوا و مقداربخار آب و جریان بادها که حالت و وضع متوسط منطقهای را مشخص سازد .

 

دماسنج:آلتی‌که‌درجه‌حرارت‌رامعین‌کند.

دما: درجه‌حرارت, اندازه ‌گرمی‌یاسردی.

 

نمودار:جدولی که صعود و نزول تعداد محصول مصنوع وارادتصادرات و غیره را با ترسیم خطوط نشان دهد.

 

درجه:هر یک از تقسیمات آلات علمی مانند : گرماسنج هواسنج باد سنج

 

تحلیل تصاویر

تصاویر صفحه 32: انوای آب و هوا و نوع پوشش متناسب با آن در این شکل مشهود است.

تصویر بالا صفحه 33:یک دماسنج که دمای 29 درجه را نشان می دهد در این شکل نمایان است.(لازم است معلم توضیحاتی را در ارتباط با چگونگی خواندن دماسنج به دانش آموزان بدهد.)

تصویر پایین صفحه 33:موقعیت شهر یزد در نقشه ایران و فاصله آن با پایتخت به نمایش گذاشته شده است و در تصویر مقابل آن بافت قالب شهر یزد که دیوارها گلی و سقف گنبدی (متناسب با آب وهوای گرم وخشک این شهر) است نشان داده شده است.

تصویر بالا صفحه 34:نمودارتغییرات دما شهر یزد را در طول سال نشان می دهد که بر اساس آن تیر گرمترین ماه سال و دی سردترین است.

تصویر پایین صفحه 34:چگونگی اندازه گیری بارش را نشان می دهد که بر اساس آن نتیجه می گیریم که سطح ورود آب به درون استوانه مدرج باید با سطح پایینی استوانه برابر باشد.

تصویر صفحه 35: نمودار تغییرات بارش شهر یزد را در طول سال نشان می دهد که بر اساس آن خرداد، تیر،مرداد،شهریور،مهر بی باران و فروردین پر باران ترین ماه سال شهر یزد  است.

/ 1 نظر / 22 بازدید
yahya

سلام سایت جالبی بود ممنونم که این سایت خوب راساختید نمره ی من به این سایت 20 است