گم شدن مریم

هدف کلی: آشنایی با نیروی انتظامی

اهداف جزیی: آشنایی با سوغات خراسان، آشنایی با نحوه عملکرد صحیح در وقت گم شدن در بازار، آشنایی با مفهوم آدرس، آشنایی با مفهوم انضباط کاری، آشنایی با سفر با قطار،شناخت تفاوت مسافرت با اتوبوس و قطار،مسئولیت پذیری

تصویر صفحه 59:

ورودی بازار رضا را نشان می دهد و بنای قدیمی آن که مردم زیادی در آن رفت و آمد می کنند.

تصویر صفخه 60:

تصویر یک مهمانپذیر است .که در آن قدر دانی از مأمور نیروی انتظامی ،نقش مسئول مهمان پذیر

/ 0 نظر / 18 بازدید