کشاورزی در ایران

هدف کلی:آشنایی با کشاورزی در ایران

اهداف جزئی:آشنلیی با محصولات کشاورزی،آشنایی با کشت دیم وآبی،آشنایی با کشاورزی در گذشته وامروزه.

مفاهیم اساسی:

کشاورزی:زراعت فلاحت

کشت دیم:زراعتی که با باران کاشته شده باشد . زراعت دیمی  می گویند

کشت آبی :کشتی که به آبیاری نیاز دارد.

بذر:تخم, دانه, تخمی که برای کاشتن است

تصاویر

تصویر یک:نقشه پراکندگی محصولات کشاورزی ایران را نشان می دهد.

تصویر دو:کشت دیم که به وسیله آب باران گیاه آبیاری می شود.

تصویر سه:کشت آبی  که گیاه به آبیاری نیاز دارد

تصویر چهار:کشت چای  در استان گیلان را نشان می دهد.

تصویر پنج:نخلستان خرما را نشان می دهد.

تصویر شش:محولات پسته را در استان کرمان نشان می دهد.

تصویر هفت:کشت پنبه را در استان گلستان نشان می دهد.

تصویر هشت :کشاورزی را در گذشته نشان میدهد.

تصویر نه: ابزارهایی را که امروزه در کشاورزی استفاده می شود را نشان می دهد.

سوال :

به نظر شما کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیست؟ مناطق شمال ایران

وسایل استفاده شده در تدریس: سبد میوه مصنوعی برای ایجاد انگیزه،گروه بندی به وسیله کارتهایی که محصولات کشاورزی کشیده شده بود، اسلاید

/ 0 نظر / 79 بازدید