نخستین شهرها

هدف کلی:آشنایی با چگونگی به وجود آمدن شهرها

هدفهای جزئی:آشنایی با تقسیم کار،داد وستدی که در گذشته انجام می شد،چگونگی به وجود آمدن شهرها،چگونه به وجود آمدن رودهای اولیه،چگونه به وجود آمدن خط،آشنایی بت حکومت وکشورها.

مفاهیم اساسی:

داد و ستد : معامله . سودا

فرمانروا:حاکم, کسی‌که‌امروفرمانش‌اجراشودوازاواطاعت‌کنند

حکومت:حکم‌دادن, فرمان‌دادن, فرمانروایی‌کردن

تصاویر:

تصویر یک:داد وستد را در گذشته نشان می دهد.

تصویر دو:مهمترین رودها وچگونگی به وجود آمدن تمدنهای نخستین را نشان می دهد.

تصویر سه:شهر بابل را نشان می دهدوهمچنین قطعه سنگی که قوانین شهر روی آن نوشته است را نشان میدهد.

سوال:

به نظر شما دادوستد به صورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟امکان پس انداز کالا نبوده،مقیاسی برای کالاها وجود نداشته،طرف مقابل کالا را نمی خواهد.

برای حل این مشکل چه وسایلی اختراع شد؟پول

/ 0 نظر / 23 بازدید