چرا رود ها برای ما اهمیت دارند.

هدف کلی درس:

اشنا شدن با اهمیت رودها

هدف جزیی:

اشنایی با چگونگی تشکیل رود ها

اشنایی با اهمیت رودها

اشنایی با رودهای ایران

اشنایی با رودهای فصلی و دائمی

اشنایی با سد

شنایی با برخی رودهای پر اب ایران

اشنایی با طولانی ترین رود ایران

اشنایی با نقش رودها در زندگی

کلمات کلیدی:

رود:

آبی است روان که از به هم پیوستن آب چند چشمه در دره‌های کوهستانی به وجود آمده و جریان می‌یابد.

سد:

 دیواری محکم که به منظور مهار کردن یا تغییر مسیر آب در عرض دره یا میان دو کوه و در مسیر رود ایجاد می‌کنند.

 

تحلیل تصاویر:

تصویر ص 51:

این تصویر کارون طولانی ترین رود ایران در اهواز را نشان می دهد.

تصویر ص 52:

این تصویر نقشه ایران است که در ان رود های ایران نشان داده شده که از کدام رود سرچشمه می گیرند و به کجا می ریزند.

تصویر ص 53:

این تصویر سد سفید رود بر روی رود سفید رود را نشان می دهد.

تصویر پایین ص 53:

این تصویر منظره ای از طبیعت را نشان می دهد که با بارش برف بر فراز کوهستان و ذوب برف و یخ ،اب پشت سد ذخیره می شود.

تصویر ص 54:

این تصویر سد امیر کبیر را نشان می دهد.

گفت و گو در کلاس:

١-چرا نباید زباله ها را در رود ها بریزیم؟

زیرا این امر باعث الودگی رودخانه ها شده که بر سلامتی ابزیان و گیاهان و جانورانی که از این اب استفاده می کنند تاثیر می گذارند و نهایتا سلامتی انسان را که هم از اب و هم از ابزیان و گیاهان و جانوران استفاده می کند تهدید می کند.

2-با توجه به ان چه که در این درس خواندید بگویید چرا باید رد مصرف برق صرفه جویی کنیم؟شما چگونه در مصرف برق صرفه جویی می کنید؟

سد ها برای تولید برق ساخته می شوند.از ان جایی که کشور ما در ناحیه گرم و خشک قرار دارد با کمبود برف و باران و کم ابی رود خانه ها موجه است .کمبود برف و باران تولید برق را با مشکل رو به رو می کند.-عدم استفاده از وسایل پر مصرف در ساعات اوج مصرف.

/ 0 نظر / 20 بازدید