درس 12: افغانستان(جغرافی پنجم)

درس 12: افغانستان(جغرافی پنجم)

هدف کلی:آشنایی با  کشورافغانستان

اهداف جزیی و رفتاری:

آشنایی با وضع طبیعی افغانستان

آشنایی با وضع انسانی افغانستان

آشنایی با وضع اقتصادی افغانستان

شناخت رود های افغانستان

آشنایی با دین و زبان مردم افغانستان

آشنایی با پایتخت افغانستان

آشنایی با محصولات مهم افغانستان

 

اصطلاحات:

پشتو:  لهجه و زبانی درافغانستان و آن شعبه ایست از زبانهای ایرانی و ظاهرااز پشتون (پختون) ( نام قوم ساکن افغانستان ) ماخوذ است . این زبان با سنسکریت و اوستا قرابت دارد.الفبای پشتو ماخوذ ازالفبای فارسی ( نستعلیق ) است .

چمن زار:زمینی که در آن چمن بسیار باشد. 2- زمینی که چمن در آن کاشته باشند.

بافندگی:گذراندن پودها بوسیل. میله های دستی یا دستگاه از سلسل. تارها برای نسج جامه جوراب دستار و جز آن نساجی .

صنعت:  به کار بردن مهارت و سلیقه در جلوه جمال به واسطه تقلید یا ابتکار به عبارت دیگر وسیله ایست که بشر بدان عقیده خود را راجع بکمال بیان کند هنر . -  کار پیشه حرفه .

راه آهن :خط آهنی که از جایی به جایی کشیده شود و قطار از آن عبور کند ریل 2 - قطار ( راه آهن )

 

تحلیل تصاویر

تصویرصفحه 50:نقشه کشورافغانستان همراه باراهنمای نقشه نشان داده شده است. 

تصویر صفحه 51:منظره ای از زمستان دره بامیان  را در کشور افغانستان با کوههای فراوان نشان می دهد.

 

تصاویر صفحه52:نمایی از شهر کابل به همراه بازار« ده افغانان» در این شهر را نشان می دهد.

 

 

تصویر صفحه 53:د.و کودک افغانی را در لباس محلی این کشور نشان می دهد.

 

/ 3 نظر / 140 بازدید
ناشناس

افتضاح[نگران]

اوا

خیلی خیلی بد است هم بهتر که وبلاگ نسازی اسمت چیه[خجالت]

خیلی خوب بود ولی ازتون میخوام نقشه ی کشور افغانستان رو توی کتاب جغرافی بذارید[قلب]