رشته کوه

وقتی ردیفی از کوه ها با ارتفاعات مختلف در کنارهم قرار بگیرند به آن رشته کوه می گویند. رشته کوه ها در جغرافیا بسیار مهم می باشند چون بسیاری از مکان ها را با نام رشته کوهها میتوان به سرعت پیدا کرد یا حتی نام بعضی از نقاط دنیا با اسامی رشته کوه ها همراه است مانند رشته کوه هیمالیا که در شمال هند قرار دارد و یا رشته کوه آلپ که در جنوب اروپاست.  

                                    تصویر ماهواره ای رشته کوه البرز   

ناهمواری

به کوهها، دشت ها، دره ها ، جلگه ها ، تپه ها و پدیده های دیگری مثل آن ها که در روی زمین قرار گرفته اند، ناهمواری می گویند. به همه پستی ها و بلندی هایی که در سطح زمین دیده می شوند ناهمواری می گویند. مطالعه ی ناهمواریها یعنی چگونگی پیدایش آن ها و تحولاتی که از گذشته تاکنون داشته اند و شکلی که در آینده پیدا می کنند بر عهده ی «پیکره شناسان زمین» است.                                                                               

 

 

دشت:

سرزمین نسبتاً هموار و کم شیب که اطراف آن را کوهها محاصره کرده باشند.

((دشت سرزمین هموار یا نسبتاً همواری است که حصاری کوهستانی آن را فرا گرفته و ممکن است یک  یا چند رود به آن وارد شود)).

 

بازرگانی

  • تجارت و سوداگری

  راهی که کالاهای تجارتی را از آن حمل کنند .اهمیت راهها بخصوص راههای بازرگانی منوط به فعالیت تجارتی در مراکزی است که بوسیل. آن راهها بیکدیگر مربوط میگردند.

 

صادرات

  • ·  جمع صادره 1 - آنچه از محلی خارج کنند و به جای دیگر فرستند .

 2 - کالاهایی که از کشوری به کشوری دیگر ارسال شود مقابل واردات

 

واردات

( صفت اسم ) جمع وارده (وارد) . 1 - آنچه که داخل شود . 2 - (اقتصاد) کالاهایی که از خارج وارد کشور شود مقابل صادرات . 3 - آنچه که وارد خزان. دولت شود خراج کردن ریشه گرفته است

 

 

 

 

 

وسایل حمل و نقل

رشته حمل و نقل دارای جنبه های گوناگونی است:در یک طبقه بندی کلی میتوان آن را به سه بخش زیر ساخت،وسایل نقلیه و بهره برداری تقسیم نمود.

زیر ساخت شامل شبکه های حمل و نقل (جاده ها،خطوط راه آهن،راههای هوایی،راههای آبی،خطوط لوله حمل مواد و غیره...)مورد استفاده و همچنین گره ها و پایانه ها (مانند:فرودگاهها،ایستگاه های راه آهن، ایستگاه اتوبوس،بنادر،وسایل نقلیه عموما در شبکه ها حرکت میکنند،مانند اتومبیل ها،قطارها،و هواپیما ها

 

کره زمین

  یکی از کرات منظومه شمسی که مدار گردش آن بدور خورشید پس از عطارد و زهره میباشد. زمین محل زندگی انسانها و حیوانات دیگر و گیاهان مختلف میباشد زمین در هر 24 ساعت یک بار بدور خود و در سال ( 365 روز ) یک بار بدور خورشید میچرخد . اولی را حرکت وضعی و دومی را حرکت انتقالی گویند . تشکیلات کره زمین از خارج بداخل عبارتست از : 1 - کره هوا یا اتمسفر و یا جو که خارجی ترین قسمت ساختمان زمین است و از گاز های مختلف که قسمت عمده آن از ازت و اکسیژن است و بخار آب تشکیل شده است . 2 - کره آب که بر روی پوسته جامد قرار گرفته و در برخی نقاط پوسته جامد از سطح آب خارج و تشکیل خشکیها را داده است . 3 - پوسته جامد که محل نشو و نما و زندگی گیاهان گوناگون و جانوران مختلف و آدمیان میباشد . 4 - قسمت مذاب زمین که در اعماق بالغ بر 60 کیلومتری پوسته جامد زمین قرار دارد . مذاب بودن این طبقه بعلت حرارت زیاد آنست . 5 - هسته مرکزی که جامد است و قسمت اعظم کره زمین را تشکیل میدهد ارض کره زمین کره ارض . پیدایش زمین مطابق فرضیه لاپلاس - منظومه شمسی - که زمین یکی از سیارات آن میباشد - ابتدا بصورت توده ابر مانند متحرکی بوده که بدور خود حرکت داشته و قسمت اعظم آن 699( 699/700 به 700) خورشید را تشکیل داده و بقیه سیارات را بوجود آورده است . مطابق این عقیده توده ابر مانندی که زمین را تشکیل داده است بر اثر دوری از کانون حرارت و نقصان تدریجی گرمای آن سرد و سخت گردیده اولین قشر پستی و بلندیهای زمین را تشکیل داده ضمنا بخار آب موجود در اتمسفر اولی بر اثر نقصان تدریجی حرارت بمایع تبدیل گشته در پستی های زمین جمع گردیده و اقیانوس - های نخستین را بوجود آورده است                                         

 

نیم کره

  • (اسم) 1 - نصف کره . 2 - خط استوا مانند کمربند دور کر. زمین کشیده شده و فاصل. آن

 نسبت بدو قطب در همه جا یکسان است و بنابراین کر. زمین را بدو قسمت شمالی و جنوب

مساوی تقسیم میکند که هر قسمت را نیم کره نامند . قسمت شمالی را نیمکر. شمالی و قسصمت

 جنوبی را نیمکره جنوبی نامند . نصف النهارات نیز زمین را بدو قسمت تقسیم میکنند مثلا

 نصف النهاری که از گرینویچ ( لندن ) میگذرد کره را بدو قسمت شرقی و غربی تقسیم مینماید

 که آسیا اروپا افریقا و اقیانوسیه در نیمکر. شرقی و آمریکا در نیمکر. غربی قرار گرفته

 است .

 

 

استوا

  • خط استوا خط منحنی مسدود ومفروضی است که مانند کمر بند دور کره زمین کشیده شده

 وکره را به دو نیمکره شمالی وجنوبی متساویا تقسیم می کند

  • 1 - ( مصدر ) برابر شدن راست شدن . 2 - ( اسم ) برابری یکسانی .

3 - ( مصدر ) معتدل گردیدن .4 - ( اسم ) اعتدال : استوائ قامت .

5 - ( مصدر ) قرار گرفتن استقرار . یا خط استوائ . دایره ای شرقی غربی

 که کر. زمین را بدو قسمت متساوی ( شمالی جنوبی ) تقسیم کند .

 

 

 

نیم‌کره شمالی

نیمی از سطح هر سیاره است که از استوای سیاره در طرف شمال قراردارد.

قطب شمال زمین در این نیم‌کره قرار دارد. هم‌چنین بیشتر خشکی‌ها و جمعیت کره زمین در نیم‌کره شمالی آن قرار گرفته‌است.

همهٔ پهنه یا بخشی از پهنهٔ بیشتر قاره‌ها به استثناء اقیانوسیه و جنوبگان در نیم‌کرهٔ شمالی جای گرفته‌اند. بخشی از آفریقا و آفریقای جنوبی در نیم‌کرهٔ جنوبی قرار گرفته‌است و جزایر اندونزی تنها قسمتی از قارهٔ آسیاست که در جنوب استوا واقع شده‌است.

 

نمای بالایی نیم کره شمالی

 

 

نیم کره جنوبی

نیم‌کره جنوبی نیمی از سطح هر سیاره است که از استوای سیاره در طرف جنوب قراردارد.

در نیم‌کره جنوبی زمین خشکی‌ها و جمعیت بسیار کمتر از نیم‌کره شمالی است.

مدار

مدارها دایره های فرضی هستند که به موازات استوا بر روی کره جغرافیا رسم شده اند و هر چه به سمت قطب شمال یا جنوب می رویم کوچکتر می شوند

مدارها را معمولاً از صفر تا 20 درجه تقسیم بندی می کنند. تعداد مدارهای نیم کره ی شمالی و نیم کره جنوبی مساوی است. مدار استوا صفر درجه (مدار مبدأ) و مدار قطب (شمال یا جنوب) 90 درجه در نظر گرفته شده است و بقیه مدارها بین صفر تا 90 درجه شمالی یا 90 درجه جنوبی درجه بندی می شوند.                                                                      

گرینویچ

     زمین به 24 منطقه زمانی تقسیم می شود و مبدا آن گرینویچ انگلستان می باشد. به طور کلی هرچه از خط فرضی گرینویچ که به عنوان مبدا زمانی اعلامش کرده اند به سمت آسیا و شرق آسیا منطقه زمانی علامت مثبت می گیرد و هرچه از خط فرضی گروینویچ به سمت غرب حرکت کنیم منطقه زمانی علامت منفی می گیرد.

 

نیم کره غربی

نیمکره غربی بخشی از کره زمین و شامل قاره آمریکا و آبهای اطراف آن است که با اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام از نیمکره شرقی جدا می‌شود. طول جغرافیایی 20 درجه غربی و 160 درجه شرقی غالباً مرزهای این نیمکره محسوب می‌شوند.

 

/ 0 نظر / 55 بازدید