هخامنشیان

هدف کلی :آشنایی با سلسله هخامنشیان

اهداف جزئی : اشنایی با موسس سلسله هخامنشیان ، آشنایی با دلیل نامگذاری این سلسله ، آشنایی با نحوه تشکیل  سلسله هخامنشیان

آشنایی با اقدامات مهم داریوش ،  آشنایی با نقش راه ها ،آشنایی با راه شاهی ، آشنایی با چاپارخانه  و کاربرد آن ، آشنایی با نقش  سکه ، آشنایی با علت تعیین شهربان ، آشنایی با سپاه جاویدان ،اشنایی با دلیل سقوط سلسله هخامنشیان ، آشنایی با اسکندر ، آشنایی با اقدامات اسکندر پس از فتح ایران

کلمات کلیدی : هخامنشیان - کوروش -  لیدی – بابل - داریوش – شهربان – سپاه جاویدان – راه شاهی – چاپارخانه – پیک – قلعه – کاروان – سکه طلا – شهربان – اسکندر- یونان  - مقدونیه – پایتخت – تخت جمشید – امپراتوری – کاخ

شرح تصاویر :

تصویر صفحه 89 : این تصویر گستردگی قلمرو هخامنشیان در زمان داریوش  و مرزهای سیاسی آن زمان ایران را نشان میدهد .  هم چنین  در روی نقشه تصاویری از سربازان ایرانی ، اشوری و پارسی  و نوع پوشش خاص  و جنگ ابزارهای ویژه هر یک را نشان  می دهد. در بالا و پایین نقشه  نیز تصویری از سنگ نگاشته های تخت جمشید را نشان می دهد که در آن جشن پیروزی ایرانیان  بر برخی از اقوام وهدیه آوردن آنها به تصویر کشیده شده است.

تصویر صفحه 90 : در این تصویر  داریوش در حال انجام مراسم خاص حکومتی اش دیده می شود .هم چنین در این تصویر تفاوت پوشش در هریک از مناسب به چشم میخورد.

تصویر صفحه 91 : این تصویر مفهوم چاپارخانه  و نقش آن را عینی نموده است.

 تصاویر صفحه 91 : این تصاویر میراث باستانی به جامانده از زمان هخامنشیان را ننشان می دهد. جام طلایی مخصوص شاهان و سکه در میان مردم  رایج بوده است.

تصاویر صفحه 92 :  این تصویر مسیر لشکرکشی اسکندر رانشان می دهد .هم چنین تصویری از او در روی کشورش دیده می شود. هم چنین تصاویری ازصحنه های جنگ  در کرانه شرقی خزر و  آتش کشیدن تخت جمشید دیده می شود.

تصاویر صفحه 93 :  این تصاویر اثر باستانی تخت جمشید را در گذشته و حال  را نمایش می دهند و کودکان را با میراث فرهنگی بجای مانده از گذشتگان آشنا می کنند.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید