ثبت نام در مدرسه

هدف کلی:آشنایی با شناسنامه

اهداف جزئی: آشنایی با نحوه ثبت نام در مدرسه ، نهادینه کردن ارزش حجاب ، آشنایی با  کتاب صحیفه نور (سخنان امام خمینی ) آشنایی با برخورد صمیمانه امام با بچه ها ، آشنایی با شناسنامه و جزئیات آن

کلمات کلیدی : ثبت نام –مدرسه- کارنامه-شناسنامه- نمره- حجاب- صحیفه نور- امام محمد تقی- قدرت شرق و غرب –صدام- کافران بعثی.

شرح تصاویر:

این تصویر دفتر مدرسه  را نشان می دهد.در آن همه بانوان ،باحجاب هستند.

2.این تصویر نوازش بچه ها توسط امام خمینی را نشان می دهد و بیانگر علاقه  امام خمینی  به بچه هاست.

3.این تصاویر متن نامه  بچه ها و امام خمینی  را نشان می دهد . که درر آن دوطرف، صمیمانه یکدیگر را مخاطب قرار داده اند.و به طور ضمنی به آداب نامه نویسی  اشاره می  کند.

4. این تصویر ، عکس امام خمینی را در حال مطالعه نشان می دهد که تصویر قصد نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در کودکان را دارد.

/ 0 نظر / 26 بازدید