درس محیط زیست سال سوم ابتدایی زلفی

محیط زیست

اهداف کلی:اشنایی با محیط پیرامون

اهداف جزیی: اشنایی با اب وهوای شمال کشور

آشنایی با چگونگی ساخت خانه ها در شمال کشور

آشنایی با مفهوم جهاد سازندگی

آشنایی با جنگل به عنوان سرمایه ی ملی

آشنایی با مفهوم سرمایه ی ملی

پرسش ها

1-چرا در شمال کشور بام بسیاری از خانه ها را شیب دار می سازند؟

چون در شمال بارندگی زیاد است.

2-جهاد سازندگی چه کارهایی در روستاها انجام داده است؟

باساختن مدرسه ، حمام ، پل و درمانگاه یا کمک کردن به کشاورزان خیلی به مردم خدمت کردند.

3- نام مرکز استان مازندران چیست؟ ساری

4- چرا بعضی از اتومبیل ها در کنار جاده توقف کرده بودند؟

چون عده ای مشغول ناهار خوردن و عده ای مشغول استراحت بودند.

5-جنگل سرمایه ی ملی است یعنی چه؟

یعنی ثروتی است که مال همه ی مردم است و همه باید از آن مراقبت کنیم

فعالیت در کلاس

  •      جنگل چه فایده ای دارد؟ چگونه میتوانیم از جنگل ها     نگه داری کنیم؟ باعث پاکی هوا می شود. باعث زیبایی محیط اطراف ما میشود.
  • بعضی از غذاهای انسانها و حیوانات از جنگل به دست میآید.

در جنگل آتش روشن نکنیم . پوست درختان را نکنیم

.تصاویر

در صفحه ی اول شکل خانه های به خصوص سقف خانه ها در شمال دیده میشود که به صورت شیروانی میباشد.

در صفحه ی بعد نمایی از روستا های بین راه در شمال دیده میشود

و میدان ساعت در ساری

در صفحه ی بعد از این درس نمایی از یک پارک جنکلی که مردم در آن به تفریح میپردازند دیده میشود.

 

کلمات کلیدی

 

جهاد: جهاد به معنی بذل جان و مال و توان درراه اعتلای اسلام و برپا داشتن شعایر دین اسلام

جهاد سازندگی: نهادی انقلابی است که به فرمان امام خمینی ره در تاریخ 27 خرداد 57 ساخته شد.

/ 0 نظر / 47 بازدید