ناهمواری های ایران 2

هدف کلی: آشنایی ناهمواریهای ایران (سرزمین های پست)

اهداف جزئی: آشنایی با مفهوم دشت و کاربرد این نوع زمین

آشنایی با دودشت وسیع ایران وجایگاه آنها در نقشه

آشنایی با چگونگی تشکیل جویبار رود آبرفت شن و ماسه جلگه

آشنایی با جایگاه جلگه های ایران در نقشه

آشنایی با جلگه خوزستان به عنوان یک جلگه حاصلخیز در ایران

آشنایی با علت به وجود آمدن شهر ها و روستا ها در دشت ها

واژه های کلیدی: دشت- کشاورزی-حاصلخیز-پرجمعیت-کوهستان-جویبار-رود-شن و ماسه- گل و لای- آبرفت-دریا-جلگه

بررسی تصاویر:

 دشت کویر وجنس ماسه ای آن  وعدم وجود پوشش گیاهی وشکل خاص ماسه به دلیل حرکت ماسه ها

 

٢:طرزتشکیل جلگه را نشان میدهد

٣:نمایش انواع جلگه های ایران در نقشه

***

/ 0 نظر / 53 بازدید