# تاریخ_چهارم

درس هفتم تاریخ چهارم(اشکانیان)

درس هفتم تاریخ چهارم(اشکانیان) هدف کلی: آشنایی با حکومت اشکانیان اهداف جزئی: آشنایی با اقدامات سلوکیان در ایران. آشنایی باچگونگی به وجود آمدن حکومت اشکانیان آشنایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید