# جغرافی_چهارم

مدرسه

هدف کلی:آشنایی با مدرسه هدفهای جزئی:آشنایی با محیط مدرسه،آشنایی با وظایف هریک از افراد در مدرسه. مفاهیم اساسی: تعلیم وتربیت:علم‌یاهنری‌رابکسی‌یاددادن, کسی‌راچیزی آموختن ناظم: کسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید