سه درس از اجتماعی سوم

خانواده ی هاشمی(اجتماعی سوم)

 

هدف کلی

آشنایی با نهاد خانواده

اهداف جزئی و رفتاری

1.همکاری اعضای خانواده

2.احترام اعضای خانواده به یکدیگر

3. صمیمیت و مهربانی اعضای خانواده

4. تقسیم کار  در خانواده و مسولیت پذیری

5. آشنایی با شغل

6. احترام به بزرگترهای خانواده به ویژه پدر بزرگ و مادر بزرگ و پذیرش آنها در خانواده

7. نظم و انضباط در خانواده

مفاهیم

خانواده:مرکب از گروهی از افراد است که از طریق خون،ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده برای مدت طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند.

اداره:  بخشی از هر وزارتخانه که صحیت انجام دادن امور معینی دارد و خود بدایره ها تقسیم می شود 4 - سازمان دولت را از لحاظ کلی اداره نامند و باین معنی مترادف با دولت است و اداری در ( حقوق اداری ) به همین معنی است .

در آمد: در آمد, سود, دخل, سودوبهره‌ازکسب‌وتجارت‌وملک

همکاری: باکسی در کاری شرکت کردن

شهر:جایی است که عده ای از مردم که نباید تعدادشان از حدی کمتر باشد در آن گرد آمده و اکثر آنها به فعالیت های غیر کشاورزی مشغولند.

کارمند: کسی‌که‌دراداره‌یابنگاهی‌کارمیکند

شغل:هر گونه اشتغال مزد بگیری که در آن فرد به طور منظم کار می کند.

تحلیل تصاویر

تصویر صفحه یک: نقش جلاله الله و قرآن و حجاب بانوان خانواده به مذهبی بودن خانواده اشاره می کند.عکس امام خمینی(ره) و امام خامنه ای به انقلابی بودن خانواده اشاره دارد. روزنامه و کتابهای فراوان در قفسه کتاب به علاقه خانواده به

علم و دانش اشاره دارد.لزوم احترام بچه ها به بزرگترها  و صمیمیت در این تصویر مشهود است.

تصویر صفحه دو:همکاری و تقسیم کار در خانواده ،مسئولیت پذیری بچه ها ،حجاب بانوان در این تصویر مشهود است. طاهره خانم برای کمک به مخارج خانواده خیاطی می کند.

پرسش ها

1-     کارمند اداره پست

2-     کازرون

3-  بیرجند

4-     برای اینکه همه کارها بر دوش یک نفر نباشد و صمیمیت به دلیل تقسیم کار افزایش یابد و نظم و انضباط در خانه برقرار شود.

فعالیت ها

2- مریم:جارو کردن    علی :خرید

3-بله

4- مسابقات فرهنگی ،هنری،ورزشی،روزنامه دیواری،مطالعه و فراگیری درس ها و تمیز کردن کلاس

روش تدریس

قصه گویی،ایفای نقش.

 

خبر مهم(اجتماعی سوم)

هدف کلی

آشنایی با آداب مسافرت

اهداف جزئی و رفتاری

1.مشورت و همکاری در خانواده

2.فراهم کردن لوازم سفر

3.پذیرفتن قوانین کار مثل انتقالی

4.آشنایی با کارهای قبل از سفر

5.اهمیت دادن به درس بچه ها

6.امانت داری و مسئولیت پذیری

7.آشنایی با شهر و اجزای آن

8.آشنایی با راه های برقراری ارتباط با دوستان

9.آشنایی با فواید مسافرت

مفاهیم

منتقل:  انتقال‌یابنده, جابجاشده, ازجائی‌بجای‌دیگررفته

( اسم ) از جایی بجای دیگر رونده انتقال یابنده جمع : منتقلین .

مسافرت:سفرکردن, ازشهری‌به‌شهردیگررفتن

( مصدر ) از شهر یا کشوری بشهر و کشور دیگر رفتن سفر کردن .

بازار:ارتباط مجموعه ی خریداران و فروشندگان آن کالا و نحوه رفتار و عکس العمل آنها نسبت به تغییر عوامل اقتصادی است و نه ضرورتا مکان خاصی که به اصطلاح بازار نامیده می شود.

محله: محلت: جای‌فرود آمدن, قسمتی‌ازشهر, کوی, برزن, محلات جمع

نامه:  نوشته, کاغذنوشته‌شده, کتاب

(اسم)1 - ورقه ای که روی آن مطالبی خطاب بکسی نویسندرقعه مکتوب

 

تحلیل تصاویر

تصویر صفحه چهار:احترام به پدر و خوشامدگویی او هنگام ورود به خانه مشهود است.تسبیح مادر بزرگ نشانه اعتقادات اوست.حجاب بانوان در تصویر مشهود است.

پرسش ها

1.انتقال از کازرون به نیشابور

2.علاقه به مسافرت و دیدن جاهای متنوع

3.به دوستانشان از نیشابور نامه بنویسند.

4.ب علت نا تمام ماندن درس بچه ها و کارهای نیمه کاره خیاطی

 

فعالیت ها

1.مدرس،معلم،غفاری،توحید،کوی زعفرانیه،پاسداران،محلاتی،عدل.

2.حوله،خمیر دندان،صابون ،لباس،جعبه کمک هااولیه،چادرمسافرتی،ظرف

 

روش تدریس

ایفای نقش و قصه گویی

 

به سوی شیراز(اجتماعی سوم)

هدف کلی

آشنایی با شهر شیراز

اهداف جزئی و رفتاری

1.آگاهی از اهمیت آشنایی با مسیر قبل از سفر

2.آشنایی با اهمیت نماز

3.آشنایی با مشاغل مختلف

4.آشنایی و علاقه مند شدن به مکان های زیارتی نظیر شاه چراغ.

5. رعایت حال افراد مسن در سفر

6.آشنایی و علاقه مند شدن به مکان های تاریخی نظیر بازار وکیل.

7. شناخت محصولات،سوغات و صنایع دستی شهر شیراز.

8. آشنایی با داروهای گیاهی و خواص آن.

/ 0 نظر / 43 بازدید