نامه ای به دوست

هدف کلی:

آشنایی با شهر نیشابور ومعرفی مکانهای دیدنی آن

اهداف جزیی:

١-معرفی مغول ها و آثار زیانباری که برکشور وارد کردند.

٢-آشنایی با آب و هوای نیشابور

٣-آشنایی با مکان های دیدنی نیشابور

۴-آشنایی با معدن مشهور نیشابور

بررسی تصاویر:

صفحه۶۵:تصویر یک نامه دوستانه است که شامل تاریخ؛عنوان،متن،امضا است.

صفحه۶۶-تصویر یک پاکت نامه است که دارای تمبر،ارم شرکت ÷ست،نشانی گیرنده و فرستنده است.

صفحه۶٧:آرامگاه خیام و عطار را نشان میدهد و در بالای آن سنگ و جواهر فیروزه را نمایش داده است.

صفحه۶٨:آرامگاه کمال الملک نقاش مشهور ایرانی نشان داده شده است.

مفاهیم اساسی:

پاکت،صندوق پست،تمبر،نامه،امام زاده محروق،خیام ،...

پاکت: 1- اداره ای که نامه ها و امانات را از جایی بجایی می برد و می رساند چاپارخانه

صندوق پست:

صندوقی که اداره پستخانه بر سر چهار راه ها یا در جاهای دیگر بر دیواره ها نصب کند تا مردم نامه های خود را در آن افکنند

 

 

امام زاده محروق:امام زاده محمد محروق که آرامگاهش در نیشابور است

خیام:

ابن ابراهیم خیامی نیشابوری مکنی به ابوالفتح یا ابوحفص و ملقب به حجه الحق و مشهور به عمر خیام حکیم و ریاضی دان و شاعر بزرگ ایران در قرن پنجم و ششم هجری

 

/ 1 نظر / 42 بازدید

[زبان]