در راه مشهد

هدف کلی:اشنایی با امام رضاع و خود این شهر

هدف های جزیی:

١- توجه به خاک به عنوان یک سرمایه ملی

٢-توجه به جنگل "                       :

٣-اشنایی با نقش نیروی انتظامی

۴-اشنایی با قسمت های مختلف حرم امام رضا ع

۵-اشنایی با اداب زیارت

۶-اشنایی با قهرمان ملی تختی

٧-اشنایی با اشیاموجود درموزه

٨- پرورش حس هم دردی باملت های مسلمان

٩- اشنایی با نحوه شهادت امام رضا ع

پرسش ها

 ١-مرکز استان خراسان کدام شهر است؟مشهد

٢-چراگاه چه اهمیتی دارد؟اگر چراگاه ها شسته شوند خاک به وسیله ی باران شسته میشود و از بین میرود

٣-چرا خاک سرمایه ی ملی است؟چون برای کشاورزی و فراهم کردن غذا به خاک نیاز داریم.

۴-نیروی انتظامی در جاده ها چه وظیفه ای دارند؟نیروی انتظامی  از شهرها روستاها وجاده ها محافظت می کنند بعضی از انهامراقبند که اتئمبیل ها تند نروند و راننده ها از قانون سرپیچی نکنند.

                                          فعالیت در کلاس

با توجه به تصویر کتاب به نظر شما چوپان قبل از برگرداندن گوسفندان به روستا چه کار مهمی انجام می دهد؟چرا؟

١-آتشی که روشن کرده خاموش کند٢-از کامل بودن تعداد گوسفندان مطمئن شود.

                                           پرسش های صفحه ی ۵٨

١-خانواده ی هاشمی بعد از زیارت از چه جاهایی دیدن کردند؟

از مسجد گوهرشاد - موزه-کتابخانه دیدن کردند

٢-تختی که بود و چر مدال های خود را به موزه ی امام رضا ع بخشید؟تختی یک ورزشکار معروف و پهلوان کشتی جهان و ایران بود . او امام رضا ع را خیلی دوست داشت و مدال های خود را به موزه ی مشهد بخشیدو او با حکومت شاه مبارزه کرد و به شهادت رسید.

٣-چرا مامون امام رضا ع را به شهادت رساند؟چون امام رضا ع با ظلم و ستم مخالفت میکرد.

۴-گنبد کوچک وسط صحن امام رضا ع را به یاد کدام گنبد ساخته اند؟گنبد قدس

۵-دشمنان اسلام که مسجدالاقصی را گرفته اند چه کسانی هستند؟یهودیان

 

                                                 مفاهیم کلیدی

قانون :مجموعه ای از دستورات و هنجارها که افراد جامعه ملزم به رعایت ان می باشند.

حکومت : نظام سیاسی خاص حاکم بر یک سرزمین

 

/ 3 نظر / 18 بازدید

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]

عالی بود

منتاتنتانتلتبایببسلبسشیبسشمتعماتنتانلتنلاتبتابالیئندرذددزدذددردرزاتلزذددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا5555555555555